Дозвіл Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки
Роботи підвищеної небезпеки, юридична консультація, консалтинг

Якщо діяльність вашої компанії пов’язана з роботами підвищеної небезпеки та/або експлуатацією небезпечних машин , механізмів і устатковання,

що може поставити під загрозу життя чи здоров’я ваших співробітників, тоді вам обов’язково необхідно оформити (отримати) дозвіл на початок виконання робіт та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Така вимога передбачена  ст. 21 Закону України «Про охорону праці», згідно якої суб'єкт підприємницької діяльності при виконанні робіт та/або при експлуатації машин, механізмів і устатковання підвищеної небезпеки в обов’язковому порядку зобов'язується отримати дозвіл на виконання відповідних робіт в органах Держпраці та/або оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів, устатковання, при виконанні і експлуатації яких суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинен оформити Дозвіл, визначено відповідно Додатком 2 та Додатком 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (надалі-Порядок), затвердженого  Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011року № 1107.  

Додатком 6 та Додатком 7 до Порядку визначено перелік робіт підвищеної небезпеки та перелік машин, механізмів, устатковання, при виконанні та експлуатації яких суб'єкт господарської діяльності (юридична або фізична особа-підприємець) в обов'язковому порядку повинен оформити Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці.

Перший крок для одержання Дозволу – це необхідність проведення технічної експертизи, що підкреслило би можливість суб’єкта господарської діяльності виконувати небезпечні роботи та експлуатувати визначені машини і механізми.

Експертно-технічну експертизу проводять експертні організації. Згідно ч.2 п. 3 Порядку такими організаціями є експертно-технічні центри, що належать до сфери управління Держпраці, або незалежні експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці та мають підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці відповідно до законодавства.

Для проведення технічної експертизи суб’єкт господарської діяльності повинен надати експертній організації документи, які підтверджують наявність на підприємстві  служби з охорони праці (якщо кількість працюючих 50 і більше осіб) або інженера з охорони праці (якщо чисельність працюючих до 50 осіб) та наявність в штаті кваліфікованого персоналу з відповідною освітою та професійними знаннями, які необхідні для виконання робіт підвищеної небезпеки. Крім того, до переліку необхідних для експертної організації документів також відносяться копії наказів, інструкцій, положень з питань охорони праці; копії дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, протоколів та посвідчень про проходження навчання з питань охорони праці; копії експлуатаційних документів на машини та механізми: паспорти, інструкції з експлуатації, технічні умови.

Послуги по проведенню експертно-технічної експертизи є платними. Вартість платежу за проведення експертизи визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1251 від 04.11.2009р.

Тільки після отримання позитивного експертного висновку, яким буде встановлено дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, суб’єкт господарювання має право звернутись до органів Держпраці з заявою про видачу дозволу (декларації)  на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки.

Важливо: строк дії експертно-технічної експертизи складає 1 рік.

Другий крок – отримання Дозволу.

Дозвіл на початок виконання небезпечних робіт та експлуатацію машин, механізмів, устатковання видається тільки Державною службою України з питань праці (Держпраці) та її територіальними підрозділами (п. 7 Порядку).

Для цього суб’єкт господарювання звертається до органів Держпраці за місцем своєї державної реєстрації особисто, через уповноважену ним особу, надсилає поштою або у випадках, передбачених законом, в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування, із заявою за формою згідно з додатком 4 Порядку, до якої додається висновок експертизи.

Перелік документів для одержання дозволу є вичерпним (ч.2 п.9 Порядку).

Строк розгляду документів становить 10 робочих днів з дня їх отримання (п.10 Порядку).

У разі, коли у встановлений 10-денний строк заявнику не видано або не надіслано дозвіл чи рішення про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки за принципом мовчазної згоди.

Видача органами Держпраці дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки здійснюється на безоплатній основі.

Дія Дозволу Держпраці поширюється на всю територію України.

Виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки без належно оформленого дозволу ЗАБОРОНЕНО і карається штрафом в розмірі від 17000 до 34000 гривень (ч. 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення).