Порядок проведення перевірок Оператором газорозподільних мереж комерційних лічильників газу які встановлені на виробництві.
Проведення перевірок комерційних лічильників газу, юридична консультація, захист бізнесу

На виробничому об’єкті споживача (юридичної особи) у точці вимірювання організовується єдиний комерційний вузол обліку газу (ВОГ).

Власник комерційного ВОГ забезпечує належний технічний стан комерційного ВОГ та його складових (зокрема ЗВТ - Засобів Вимірювальної Техніки), а також проведення періодичної повірки ЗВТ  та відповідає за дотримання правил експлуатації комерційного вузла обліку та його складових (ЗВТ).

Протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових Оператор ГРМ та споживач  проводять такі спільні дії:

-контрольне зняття показань ЗВТ (лічильника газу);

-перевірку комерційного ВОГ та його складових відповідно до вимог цього Кодексу, зокрема контрольний огляд вузла обліку;

-монтаж/демонтаж ЗВТ на повірку (періодичну, позачергову, експертну), експертизу та/або ремонт.

Оператор ГРМ та споживач, під час введення в експлуатацію або протягом експлуатації комерційного ВОГ та його складових, у тому числі в разі позаштатної ситуації чи виникнення спірних питань щодо результатів вимірювань об’єму природного газу, мають право здійснювати з дотриманням вимог цього Кодексу перевірку комерційного ВОГ та його складових.

Оператор ГРМ повинен здійснювати контрольний огляд ВОГ у строки, визначені цим Кодексом.

Контрольний огляд вузла обліку здійснюється Оператором ГРМ за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

Споживач  зобов’язаний допустити уповноважених представників Оператора ГРМ (разом з їх відповідними засобами) за пред’явленням ними службових посвідчень на власну територію (у приміщення), де встановлений комерційний ВОГ, та забезпечити їм доступ до елементів комерційного ВОГ для виконання зазначених заходів, у тому числі огляду газопроводу перед та після ВОГ.

У випадку відмови в доступі чи не забезпечення допуску Оператор ГРМ має право здійснити заходи, передбачені Кодексом газорозподільчих систем.

Власники комерційних ВОГ протягом всього строку їх експлуатації повинні мати, зберігати та надавати на вимогу представника Оператора ГРМ при проведенні перевірок ВОГ оригінали документів, які пред’являлися при введені комерційного ВОГ в експлуатацію.

Експлуатація комерційного ВОГ та його складових без наявності оригіналів документів на ВОГ та на його складові не допускається. У разі втрати будь-якого з документів власник комерційного ВОГ зобов’язаний їх відновити.

Перевірка комерційного ВОГ, а також контрольний огляд вузла обліку здійснюються у будь-який час доби та у присутності споживача  або його представника.

 

За підсумками перевірки комерційного ВОГ та за умови відсутності зауважень представник Оператора ГРМ на місці перевірки повинен скласти відповідний акт обстеження/акт контрольного огляду вузла обліку (по одному екземпляру для кожної сторони), що має бути підписаний споживачем.

 

У разі виявлення під час перевірки комерційного ВОГ чи його складових або контрольного огляду вузла обліку ознак нижченаведених порушень, представник Оператора ГРМ на місці перевірки складає у порядку, визначеному цим Кодексом, Акт про порушення, зокрема про:

1) пошкодження пломб;

2) пошкодження ЗВТ (лічильника газу);

3) наявність зміни параметрів параметризації обчислювача чи коректора об’єму газу;

4) непрацездатність комерційного ВОГ чи його складових та/або його (їх) невідповідність умовам експлуатації чи узгодженій проектній документації або умовам договору;

5) наявність ознак несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ;

6) наявність несанкціонованого газопроводу;

7) несанкціоноване підключення газових приладів, внаслідок чого перевищується діапазон обчислення лічильника газу (сумарна номінальна потужність газових приладів і пристроїв перевищує діапазон обчислення лічильником газу).

 

У разі виявлення споживачем самостійно позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових, пошкодження ЗВТ або пошкодження пломб чи захисних елементів, споживач  має терміново поінформувати про це Оператора ГРМ.

Позаштатний режим роботи комерційного ВОГ, зокрема, включає:

1) витоки газу з елементів та конструкції комерційного ВОГ;

2) відсутність зміни показань лічильника газу при фактичній витраті (споживанні) природного газу;

3) наявність сторонніх шумів та нехарактерних звуків при роботі лічильника газу;

4) індикація або наявність повідомлень про порушення в роботі ЗВТ, в тому числі про необхідність зміни елементів живлення;

5) забруднення або відкладання осадів, потрапляння сторонніх предметів до внутрішньої порожнини вимірювального трубопроводу або лічильника газу чи на робочі поверхні первинних перетворювачів;

6) інші ознаки порушень вимог щодо експлуатації ЗВТ, які можуть вплинути на результати вимірювання.

 

Якщо внаслідок позаштатного режиму роботи комерційного ВОГ чи його складових буде підтверджено факт необлікованого чи облікованого частково об’єму спожитого природного газулише у такому випадку, застосовується Оператором ГРМ до споживача  донарахування об’ємів газу.

Таким чином, встановлення лише позаштатного режиму без підтвердження факту відсутності обліку чи часткового облікута без фіксування такого факту не дає право Оператору ГРМ застосовувати до споживача донарахування об’ємів газу.

 

Однак, у разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ/лічильника газу або пломби (крім її відсутності) та за умови відсутності пошкодження пломби з прихованими заходами чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу процедура донарахування об’ємів газу не застосовується.

При порушеннях, пов’язаних з пошкодженням ЗВТ та/або пломб на ЗВТ, за наявності по об’єкту споживача даних дублюючого ВОГ, а також в ситуації, коли наявні дані в  обчислювачі/коректорі об’єму газу є достатніми для визначення об’єму природного газу по об’єкту споживача, процедура донарахування об’ємів газу не застосовується.

 

Адвокати АО «Галицька правнича група»

мають позитивну практику захисту порушених прав споживачів у судах конкретно у цій галузі правових відносин. Ми надаємо юридичним особам правничі послуги під час проведення перевірок/контрольного огляду Оператором ГРМ комерційного ВОГ, представимо інтереси споживача-юридичної особи на засіданні комісії Оператора із розгляду Акта про порушення, за наявності законних підстав, підготуємо відповідні зауваження до Акта про порушення та до протоколу комісії з розгляду Акта про порушення.

У разі порушення Оператором ГРМ чинного законодавства під час прийняття рішення  про застосування до споживача донарахування об’ємів газу, виберемо правильний та дієвий спосіб захисту у суді Вашого порушеного права.